Styrelsen 2023

Föreningens styrelse och funktionärer 2022

Ordförande
Lena Wale, Sennebyvägen 151, 764 92 Väddö, 073–0424364

Kassör – kassoren@norrtaljebiodlarna.se
Karl Soukup, Ekevägen 6, 762 93 Rö, 070–5959873

Sekreterare
Pernilla Sollenhag Nilsson, Stora Bagghusvägen 116, 764 93 Väddö, 073–0527740

Övriga ledamöter
Jimmy Derneby, Hästhagsvägen 24, 762 98 Edsbro, 0708–732136
Roar Ersdal, Slånbärsvägen 8, 761 63 Norrtälje, 070–2203970
Agneta Nordenskjöld, Koltrastvägen 19, 16754 Bromma, 070-4841228
Robban Tranefalk, Ekebyvägen 61, 186 34 Vallentuna, 070–8330626


Ersättare
Mikael Berling, Åkersbergavägen 18, 184 50 Åkersberga, 070-8847560
Tomas Jovanovic, Torsviksvägen 56, 181 34 Lidingö, 08-7663523 073-7387667

Revisorer
Svante Melchior, Billingevägen 15, 761 75 Norrtälje, 070–6848478
Therese Linusson, Billingevägen 35, 761 75 Norrtälje, 070–4231235

Valberedning
Nils Davant (sammankallande), 070–2563076
Vakant

Övriga ansvarsområden:
Bisjukdomar:
Tomas Jovanovic
Material/inköp, utbildning:
Roar Ersdal
Verksamhetsprogram/medlemskontakt/externa kontakter:
Lena Wale
Webbplatsen/medlemsmatrikel:
Karl Soukup
Honungsbedömning:
Styrelsen

E-mail till styrelsen: styrelsen@norrtaljebiodlarna.se