Styrelsen 2022

Föreningens styrelse och funktionärer 2022

Ordförande
Christer Nordh, Håknäsvägen 85, 760 21 Vätö, 070–6112253

Vice ordförande
Lena Wale, Sennebyvägen 151, 764 92 Väddö, 073–0424364

Kassör – kassoren@norrtaljebiodlarna.se
Karl Soukup, Ekevägen 6, 762 93 Rö, 070–5959873

Sekreterare
Pernilla Sollenhag Nilsson, Stora Bagghusvägen 116, 764 93 Väddö, 073–0527740

Övriga ledamöter
Jimmy Derneby, Hästhagsvägen 24, 762 98 Edsbro, 0708–732136
Roar Ersdal, Slånbärsvägen 8, 761 63 Norrtälje, 070–2203970
Robban Tranefalk, Ekebyvägen 61, 186 34 Vallentuna, 070–8330626

Ersättare
Tomas Jovanovic, Torsviksvägen 56, 181 34 Lidingö, 08-7663523 073-7387667

Revisorer
Svante Melchior, Billingevägen 15, 761 75 Norrtälje, 070–6848478
Therese Linusson, Billingevägen 35, 761 75 Norrtälje, 070–4231235

Valberedning
Nils Davant (sammankallande), 070–2563076
Vakant

Övriga ansvarsområden:
Bisjukdomar:
Tomas Jovanovic
Material/inköp, utbildning:
Roar Ersdal
Verksamhetsprogram/medlemskontakt/externa kontakter:
Christer Nordh
Webbplatsen/medlemsmatrikel:
Karl Soukup
Honungsbedömning:
Styrelsen

E-mail till styrelsen: styrelsen@norrtaljebiodlarna.se