blog

Årsrapport 2020

På årsmötet 2020 så samlade vi inte in årsrapporter, pga Covid-19 läget. Lämna istället svar här.

Föreningen summerar alla inkomna uppgifter och skickar det till SBR.
(INGA namn skickas till SBR)

Glöm inte att trycka på SKICKA knappen!

Styrelsen 2020

Föreningens styrelse och funktionärer 2020

Ordförande
Christer Nordh, Håknäsvägen 85, 760 21 Vätö, 070–6112253

Vice ordförande
Helena Wall, Samstorpsvägen 16, 760 15 Gräddö, 070–8796969

Kassör – kassoren@norrtaljebiodlarna.se
Karl Soukup, Ekevägen 6, 762 93 Rö, 070–5959873

Sekreterare
Per Öhman, Bylehamnsvägen 4, 764 92 Väddö, 073–5973259

Övriga ledamöter
Jimmy Derneby, Hästhagsvägen 24, 762 98 Edsbro, 0708–732136
Roar Ersdal, Slånbärsvägen 8, 761 63 Norrtälje, 070–2203970
Robban Tranefalk, Ekebyvägen 61, 186 34 Vallentuna, 070–8330626

Ersättare
Pernilla Sollenhag Nilsson, Stora Bagghusvägen 116, 764 93 Väddö, 073–0527740
Tomas Jovanovic, Torsviksvägen 56, 181 34 Lidingö, 08-7663523 073-7387667

Revisorer
Svante Melchior, Billingevägen 15, 761 75 Norrtälje, 070–6848478
Therese Linusson, Billingevägen 35, 761 75 Norrtälje, 070–4231235

Valberedning
Bertil Karlsson (sammankallande), 0176–81755
Anita Englund, 0176–82254

Övriga ansvarsområden:
Bisjukdomar:
Tomas Jovanovic
Material/inköp, utbildning:
Roar Ersdal
Verksamhetsprogram/medlemskontakt/externa kontakter:
Christer Nordh
Webbplatsen/medlemsmatrikel:
Karl Soukup
Honungsbedömning:
Styrelsen

E-mail till styrelsen: styrelsen@norrtaljebiodlarna.se

Årsrapport 2019

På årsmötet 2019 så samlade vi in årsrapporter. Nu kan den som inte har rapporterat göra det här.

Föreningen summerar alla inkomna uppgifter och skickar det till SBR.
(INGA namn skickas till SBR)

Glöm inte att trycka på SKICKA knappen!

Styrelsen 2019

Föreningens styrelse och funktionärer år 2019


Ordförande
Sigmund Keskitalo Frihamravägen 58 762 92 Rimbo 070-5413012

Vice ordförande
Christer Nordh Håknäsvägen 85 760 21 Vätö 070-6112253

Kassör
Svante Melchior Billingevägen 15 761 75 Norrtälje 070-6848478

Sekreterare
Per Öhman Bylehamnsvägen 4 764 92 Väddö 073-5973259

Övriga ledamöter
Jimmy Derneby Hästhagsvägen 24 762 98 Edsbro 0708-732136
Helena Wall Samstorpsvägen 16 760 15 Gräddö 070-8796969
Roar Ersdal Slånbärsvägen 8 761 63 Norrtälje 070-2203970

Ersättare
Robban Tranefalk 0708330626
Karl Soukup 070-5959873

Revisorer
Åke Espri (Sammankallande) 0176-206660
Lars Karlsson 0176-266292
Ersättare Bertil Karlsson 0176-81755
Kent Björklund

Valberedning
Bertil Karlsson (sammankallande) 0176-81755
Anita Englund 0176-82254

Sjukdomsansvarig
Tomas Jovanovic 08-7663523 073-7387667

Webmaster Karl Soukup 070-5959873
Material inköp Roar Ersdal 070-2203970

Honungsbedömning Styrelsen

Bitillsyningsman Norrtälje Söder
Tomas Jovanovic Torsvikssvängen 56 181 34 Lidingö 08-7663523 073738766

Bitillsyningsman Norrtälje Norra
Sven-Göran Sjöström Kustvägen 50 763 30 Hallstavik 0175-22969 0702806106